chain of evidence

  1. deliller zinciri
kanıtlar zincirindeki eksik halka