claim title

  1. Verb mülkiyet iddia etmek
mülkiyet hakkı talebinde bulunmak Verb
mülkiyet iddiası
bir şeydeki mülkiyet hakkını kanıtlamak Verb