claim title

mülkiyet hakkı talebinde bulunmak Fiil
mülkiyet iddiası
bir şeydeki mülkiyet hakkını kanıtlamak Fiil