coercive

  1. Adjective zorlayıcı, zecrî, icbar/tazyik eden, baskı yapan.
    coercive measures.
  2. Adjective cebrî, mecburî, zorla yapılan.
  3. Adjective, Physics gidergen.
    coercive force: gidergen kuvvet.
zorlayıcı sorgulama Noun
zecri tedbir
cebri tedbirler Noun
cebri yöntemler Noun