1. Sıfat zorlayıcı, zecrî, icbar/tazyik eden, baskı yapan.
    coercive measures.
  2. Sıfat cebrî, mecburî, zorla yapılan.
  3. Sıfat, Fizik gidergen.
    coercive force: gidergen kuvvet.
zorlayıcı sorgulama İsim
zecri tedbir
cebri tedbirler İsim
cebri yöntemler İsim