confer

  1. Verb bağışlamak, bağışta bulunmak, vermek, tevcih/tevdi/ihsan etmek.
    to confer a degree on a graduate.
    The queen conferred a noble title on her faithful minister.
  2. Verb (bkz: compare ).
bir girişimi himaye etmek Verb
(Br) avukatına danışmak Verb
avukatına danışmak Verb
(Br) avukata danışmak Verb
vekâletname vermek Verb
birine bir menfaat bahşetmek Verb
bir paye vermek Verb
bir diploma vermek Verb
birine bir akademik paye vermek Verb
diploma vermek Verb
birine bir lütufta bulunmak Verb
bir mahkemeye kaza yetkisi vermek Verb
bir kuvvete manda yönetimi tevdi etmek Verb
birine ödül vermek Verb
unvan vermek Verb
bir ünvan vermek Verb
birine yetki vermek Verb
birine yetki vermek Verb
birine menfaat sağlamak Verb
mukavele imzalamaya yanaşmak Verb
danışmak, görüşmek, istişare/müzakere etmek, fikir teatisi yapmak.
I conferred with him on the matter:
Meseleyi onunla görüştüm.
yetkiler vermek Verb
yetki vermek Verb
birine vekâletname vermek Verb
vekâlet vermek Verb
haklar vermek Verb
ihaleyi vermek Verb
sorumluluk vermek Verb
müzakere etmek Verb
danışmak Verb
biriyle bir şey üzerinde durum muhakemesi yapmak Verb
müdafi ile görüşme hakkı Noun, Rights-Freedoms
biriyle görüşmek üzere bir temsilci göndermek Verb