consecrate

  1. kutsallaştırmak, takdis etmek, kutsal/mukaddes ilân etmek, Tanrıya adamak, törenle kutsal maksada tahsis etmek.
  2. vakfetmek, hasretmek, adamak, tahsis etmek.
    a life consecrated to science.
  3. mukaddes tanımak, saygı/hürmet göstermek, tapınmak, perestiş etmek.
  4. (bkz: consecrated ).
hayatını bir fikre adamak Verb