consolidate cases

  1. Verb, Law davaları birleştirmek
davaların birleştirilmesi Noun, Law