consolidate cases

davaların birleştirilmesi İsim, Hukuk