creation

 1. Noun yaratma, halketme, yoktan var etme, yapma, kurma, kuruluş, ihdas etme.
  the creation of a new independent state.
 2. Noun yaratılış, hilkat.
 3. Noun icat, buluş, ihtira, keşif.
 4. Noun evren, acun, kâinat, dünya, âlem.
  The whale is the largest mammal in creation.
 5. Noun yaratıklar, mahlûkat.
  Man is the lord of the creation.
 6. Noun sanat eseri.
  an artist's creation.
 7. Noun kreasyon: yeni ve orijinal kadın giyimi.
Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri (NACE kodu: 90.03) Noun, Trades-Professions
iş kurma
yaradılış günleri Noun
talep yaratma
zarf hazırlama Information Technology
istihdam yaratma Noun, Economics
iş yaratma
son kreasyon
Yaratım: Allahın Evreni yaratışı.
istek yaratma
her şeyin üstüne çıkmak Verb
iş yaratma
bir şirket kurma
(araziye) mükellefiyet yükleme
ipotek verme
bir parti kurma
tröst kurma
bir acentenin açılması
yükümlülük yaratma
bir yükümlülük yaratma
banka kredisi sağlama
sermaye yaratılması
konut yapma
borç yaratma
sorumluluk yaratma
lisans verme
yeni iş olanağı yaratma
yeni kaynaklar bulma
yedek akçe ayırma
toplumun huzurunu kaçırma
toplumsal huzursuzluk yaratma
değer yaratma
iş yaratma
yeni işyerleri açma yoluyla vergi yükünü hafifletme
iş yaratma programı
iş yaratma programı