1. İsim yaratma, halketme, yoktan var etme, yapma, kurma, kuruluş, ihdas etme.
  the creation of a new independent state.
 2. İsim yaratılış, hilkat.
 3. İsim icat, buluş, ihtira, keşif.
 4. İsim evren, acun, kâinat, dünya, âlem.
  The whale is the largest mammal in creation.
 5. İsim yaratıklar, mahlûkat.
  Man is the lord of the creation.
 6. İsim sanat eseri.
  an artist's creation.
 7. İsim kreasyon: yeni ve orijinal kadın giyimi.
Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri (NACE kodu: 90.03) İsim, Sanayi ve Zanaatler
iş kurma
yaradılış günleri İsim
talep yaratma
zarf hazırlama Bilgi Teknolojileri
istihdam yaratma İsim, Ekonomi
iş yaratma
son kreasyon
Yaratım: Allahın Evreni yaratışı.
istek yaratma
her şeyin üstüne çıkmak Fiil
iş yaratma
bir şirket kurma
(araziye) mükellefiyet yükleme
ipotek verme
bir parti kurma
tröst kurma
bir acentenin açılması
yükümlülük yaratma
bir yükümlülük yaratma
banka kredisi sağlama
sermaye yaratılması
konut yapma
borç yaratma
sorumluluk yaratma
lisans verme
yeni iş olanağı yaratma
yeni kaynaklar bulma
yedek akçe ayırma
toplumun huzurunu kaçırma
toplumsal huzursuzluk yaratma
değer yaratma
iş yaratma
yeni işyerleri açma yoluyla vergi yükünü hafifletme
iş yaratma programı
iş yaratma programı