day care centre (center ,)

  1. Noun (Br) US gündüz çocuk yuvası