dead bargain

  1. ölü fiyat
  2. spot fiyatı
  3. ucuz fiyat
bir şeyi yok fiyatına satın almak Verb