deal with a riot

  1. Verb bir isyanı bastırmak
  2. Verb isyanı bastırmak