decade

  1. Noun on yıl, on yıllık süre.
    Prices have risen steadily during the past decade.
  2. Noun onlu grup/takım/dizi.
önümüzdeki on yıl içinde Adverb
mutlu on yıl: refah ve mutluluk çağı sayılan 1890-1899 yılları.