1. İsim on yıl, on yıllık süre.
    Prices have risen steadily during the past decade.
  2. İsim onlu grup/takım/dizi.
önümüzdeki on yıl içinde Zarf
mutlu on yıl: refah ve mutluluk çağı sayılan 1890-1899 yılları.