defect liability

  1. Noun kusur sorumluluğu
kusur sorumluluğu süresi Noun, Construction
  1. Noun, Law ayıba karşı tekeffül