defect liability

kusur sorumluluğu süresi İsim, İnşaat
  1. İsim, Hukuk ayıba karşı tekeffül