degree of responsibility

  1. Noun sorumluluk derecesi
  2. Noun sorumluluk düzeyi