die in common disaster

  1. Verb ortak bir facia sonucu ölmek