dimension

 1. Noun, Textile Industry boyut
 2. Noun, Textile Industry beden
 3. Noun boyut, buut, ölçü.
  A straight line has one dimension, a rectangle has 2 dimensions.
 4. Noun
  dimensions: (a) boyutlar, eb'at, en-boy-derinlik ölçüleri, (b) kapsam, vüs'at, saha, faaliyet
  alanı, amaç, gaye.
  the dimensions of a problem. the dimensions of the case.
 5. Noun büyüklük, cesamet, beden.
 6. Noun boyut: bir küme içindeki elemanın yerini belirleyen büyüklük. Örneğin doğru üzerinde bir noktanın, uzayda
  bir cismin, uzay ve zaman içinde bir olayın yerini belirleyen büyüklükler.
 7. Noun, Mathematics (a) vektör uzayında birim vektör sayısı, (b) bir terimdeki çoklukların dereceleri toplamı.
  a2b3c4
  is a term of nine dimensions.
 8. Noun, Physics fiziksel bir çokluğun kütle, uzunluk, zaman gibi temel ölçülerle ifade edilen özelliği.
  Velocity has
  the dimensions of length divided by time: LT-1.
film boyutu
(a) dördüncü boyut, zaman: uzay-zaman sisteminde bir noktanın yerini belirleyen 3 sayıya ek olarak o
konumu işgal ettiği ânı belirleyen dördüncü sayı, (b) kavram dışı: kavranılması/anlaşılması güç.
(a) üçüncü boyut, (b) açıklayıcı/aydınlatıcı/vuzuh ve sarahate kavuşturucu nesne.