direct responsibility

  1. direkt sorumluluk
dolaylı sorumluluk Noun, Law