discretionary income

  1. temel geçim giderleri çıktıktan sonra kalan gelir
  2. bir kişinin gelirinin serbest tasarruf edebileceği kısmı
  3. bir kişinin gelir inin serbest tasarruf edebileceği kısmı