disdain

 1. küçümsemek, hakir/hor görmek, tepeden bakmak.
  Why do you disdain my offer of friendship?
 2. tenezzül etmemek, istihfaf etmek.
  She disdained to answer/answering his rude remarks.
 3. küçümseme, istihfaf, azımsama, istiğna, hor/hakir görme, dudak bükme, önem vermeme, tepeden bakma, kibir,
  gurur, azamet.
  in disdain: gururla, azametle, tepeden bakarak.
yardım teklifine dudak bükmek Verb