dispose of one's interest in a firm

  1. Verb bir şirketteki payını elden çıkarmak