duty of care

  1. Noun, Law özen borcu
genel özen gösterme görevi