economic function of the budget

  1. bütçenin ekonomik fonksiyonu