embrace sb's cause

  1. Verb birinin davasını benimsemek