enforcement of an order

  1. bir emrin tatbik mevkiine konması