fact of life

  1. Noun yaşam gerçeği, hayatta karşılaşılması zorunlu olan şey.