fall dandelion

  1. Noun güz hindibası
    (Leontodon automnalis): sarı çiçekler açan bir ot.