feel one's way towards an agreement

  1. Verb ihtiyatla bir anlaşmaya doğru gitmek