fence sitter

  1. tarafsız gözlemci
tarafsız, kararsız (kimse).
fence-sitting: tarafsızlık, kararsızlık. Noun