fever heat

  1. Noun aşırı telâş/heyecan.
  2. Noun yüksek ateş: beden sıcaklığının 37°C'den (98.6°F) yüksek olması.