fix one's residence in a place

  1. Verb ikametgâhını belli bir yerde tespit etmek