foreign trade

  1. Noun, Education-Training dış ticaret
  2. uluslararası ticaret
dış ticaret için engel teşkil etmek Verb
dış ticaret için engel teşkil etmek Verb
dış ticaret yapmak Verb
dış ticarete bağımlı olma
dış ticaretin gelişmesi
dış ticaretle uğraşmak Verb
dış ticaret finansmanı
ihracat finansmanı
dış ticarette kullanılan faturalar Noun
dış ticaretin serbestleştirilmesi
bir ülkenin dış ticaretini incelemek Verb
dış ticaret tekeli
dış ticarette ödeme biçimleri Noun
dış ticarete kısıtlamalar koymak Verb
dış ticarete kısıtlamalar koymak Verb
dış ticareti sınırlama
dış ticarette sevk evrakı
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Noun
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Noun
dış ticaret faaliyeti
dış ticaret temsilciliği
dış ticaret sözleşmesi
dış ticaret ve hizmet işlemleri Noun
dış ticaret bilançosu Noun
(Br) US dış ticaret merkezi
dış ticaret sözleşmesi
dış ticaret sözleşmesi
dış ticaret kontrolu
dış ticaret kontrolü
dış ticaret işlemleri Noun
dış ticaret açığı Noun, Economics
dış ticaret bölümü
dış ticaret belgeleri Noun
dış ticaret dengesi
dış ticaret finansmanı
dış ticaret tekeli
dış ticaret çarpanı
dış ticaret memuru
dış ticaret politikası Noun
dış ticaret haddi
dış ticaret istatistik
dış ticaret istatistiği
dış ticaret fazlası Noun, Economics
dış ticaret işlemi
döviz ticareti
yabancı bir ulusla ticareti yasaklamak Verb
yabancı uluslarla ticareti yasaklamak Verb
barriers yerli ürünleri ticaret engelleri ile yabancı rekabetten korumak Verb
Türk Dış Ticaret Vakfı Proper Name