fraudulently misrepresent one's financial condition

  1. Verb mali durumu hakkında yanlış beyanda bulunmak