fulfil a promise

  1. Verb sözünü yerine getirmek