fulfilment of a condition

  1. bir şartın gerçekleştirilmesi