full pay

  1. tam maaş
tam maaşla emekliye ayrılmak Verb
bir memuru tam maaşla görevinden uzaklaştırmak Verb
bir meblağın tamamını ödemek Verb
tam bilet parası vermek Verb
biri tam hasarı ödemek Verb
tamamını ödemek Verb
peşin veya taksitle ödemek Verb
defaten veya taksitle ödemek Verb
alacaklılarına borcunun tamamını ödemek Verb
alacaklılara borcunun tamamını ödemek Verb
tam bilet parası ödemek Verb
tam bilet parasını ödemek Verb