full run

  1. bir gün içinde gündelik bir gazetenin her baskısında çıkmak üzere verilen reklam
tam sürat gitmek Verb
son hızla çarpmak.