full session

  1. genel oturum
  2. genel kurul
parlamentonun bütün üyelerinin hazır bulunduğu toplantı