give an expert opinion

  1. Verb ekspertizde bulunmak
  2. Verb uzman görüşünü bildirmek
  3. Verb uzman görüşü bildirmek