give cause for apprehension

  1. Verb korkmak için haklı neden bulmak
  2. Verb neden bulmak