give cause for apprehension

  1. Fiil korkmak için haklı neden bulmak
  2. Fiil neden bulmak