give currency to

  1. Verb yayılmasından sorumlu olmak
bir senedi para gibi kabul etmek Verb
senedi tedavüle çıkarmak Verb