give someone full information

  1. Verb birini bir konuda tam olarak aydınlatmak