give the lie (direct) to

  1. Verb gerçek olmadığını göstermek