gold standard

  1. Noun altın esası, altın para kuralı/sistemi: para değerinde altını esas tutma usulü.
    go off the gold standard:
    altın esasından ayrılmak.
altına dayandırılan para sistemini bırakmak Verb
altın esasını bırakmak Verb
altın esasını benimsemek Verb
altın standardını kaldırmak Verb
altın esasını askıya almak Verb
altın standardını bırakma
altın standardını benimseyen ülke
altın esasını kabul eden ülke
altın sikke standardı
uluslararası standartta olan altın
altın sikke standardı (altının kendisinin sikke halinde tedavülde bulunduğu , tedavüldeki kâğıt paraların
da altın sikkelerle başabaş çevrilebildiği a
altın sikke standardı
22 ölçü altın
2 ölçü bakırdan oluşan altın alaşımı
altın standardı