handle with care in carriage

  1. Verb taşınırken kırmamak için dikkatli davranmak